Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Lasten ja nuorten palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelmien toteumat

JARDno-2019-599

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Käyttösuunnitelmien toteutumisesta raportoidaan lautakunnille.

Lasten ja nuorten palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelmat hyväksyttiin 6.2.2018 § 3 ja muutettiin 18.12.2018 § 66 Lasten ja nuorten lautakunnassa. 

Avainalueiden toimintakatteet toteutuivat seuraavasti; Esikunta alittui n. 130.500 eurolla (96,4 %), Varhaiskasvastuspalvelut ylittyi 282.000 eurolla (101,1 %) ja Perusopetuspalvelut 522.500 eurolla (101,6 %).  Kasvun ja vanhemmuuden tuen palvelujen toimintakate alittui n. 278.000 eurolla (81,8 %) ja Perhesosiaalityön palvelut ylittyivät n. 722.000 eurolla 105,9 %. 

Kasvun tuen sekä perhesosiaalityön avainalueiden talouden seurantaa vaikeuttaa elokuun alusta tehty organisaatiomuutos. Organisaatiomuutosta vastaava käyttösuunnitelmien muutos  hyväksyttiin lautakunnassa loppuvuonna, mutta tuottojen ja kustannusten toteutumia ei ole voitu aukottomasti jakaa uutta organisaatiota vastaavasti. Tästä syystä kasvun tuen ja perhesosiaalityön avainalueiden talouden toteumaa on tarkoituksenmukaista tarkastella  kokonaisuutena, jolloin toiminta katteen ylitys on 444.000 euroa. Merkittävimmät ylitykset olivat lastensuojelun ostopalveluissa ja nuorten matalankynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluissa, Nuovossa.  

Varhaiskasvatuspalvelujen ja perusopetupalvelujen toimintakulujen ja - katteen toteumaan vaikuttaa merkittävästi ateriapalvelujen / Jatsi Oy:n kulujen ylitys tehdystä talousarvio- ja käyttösuunnitelmien muutoksesta huolimatta. Ateriapalvelujen ylitys varhaiskasvatuksessa oli 228.000 euroa eli noin 10 % ja perusopetuksessa n. 245.000 euroa eli n. 12 %. Toimintakatteiden toteumat ilman ateriapalveluiden ylitystä olisivat olleet varhaiskasvatuksessa n. 53.500 euroa (100,2 %) ja perusopetuksessa 278.000 euroa (100,8 %). Perusopetuksessa merkittävimmät muut  ylitykset  olivat kotikuntakorvauksissa ja koulumatkakustannuksissa. 

Tilinpäätös vuodelta 2018 ei ole vielä valmistunut, joten käyttösuunnitelmien euroihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia. Muutokset eivät kuitenkaan olennaisesti muuta avainalueiden toimintakatetta.

Avainalueiden sitovat tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet toivottuun suuntaan, ja niissä heijastuu kaupungin voimakas kasvu. Toteumissa on näkynyt  myös lasten ja nuorten oireilu ja lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä nousi merkittävästi kesän jälkeen. Edelleen tarvitaan yhteistyötä ja ennalta ehkäisevään toimintaan panostamista korjaavien palvelujen tarpeen suunnan kääntämiseen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

  • hyväksyä liitteenä olevat käyttösuunnitelmien toteumat
  • valtuuttaa ao. vastuuhenkilöt tekemään toimintakertomukseen tekniset korjaukset ja päivitykset

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin