Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Perusopetuksen OPS-muutokset yläkoulujen painotettu opetus ja tuntijako

JARDno-2019-125

Valmistelija

 • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

​​Lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään perusopetuksen uuden opetussuunnitelman kokouksessaan 20.4.2016. Opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1 – 6 ja vuosien 2017 – 2019 aikana se otetaan käyttöön vaiheittain vuosiluokilla 7 – 9. Opetussuunnitelman yleinen osa on tällä hetkellä käytössä kaikilla luokka- asteilla. 8.2.2917 § 8 lautakunta on hyväksynyt taito- ja taideaineiden painotetun opetuksen tuntijaon.

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan Järvenpään Yhteiskoulussa, Kartanon ja Koivusaaren kouluissa järjestetään painotettua opetusta vuosiluokilla 7 – 9. Painotettavat aineet määritellään lukuvuosittain. Painotettuun opetukseen haku tapahtuu kuudennella luokalla tammi – helmikuun aikana. Oppilaspaikat on tarkoitettu ensisijaisesti järvenpääläisille oppilaille. Kuhunkin painotettuun opetukseen otetaan enintään 25 oppilasta. Mikäli hakijoita on alle 20, painotettua opetusta ei aloiteta. Jos hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja tai koulu katsoo soveltuvuuskokeet muuten tarpeelliseksi, järjestetään soveltuvuuskokeet oppilasvalintoja varten.

Opetussuunnitelman 5.1. luvussa mainitaan, että painotetussa opetuksessa noudatetaan Järvenpään kaupungin opetussuunnitelmaa ja painotetun opetuksen tuntijakoa

 • 7.- luokalla painotettuun opetukseen käytetään taito- ja taideaineiden valinnaistunti (1 h).
 • 8. – 9.- luokilla painotettuun opetukseen käytetään taito- ja taideaineiden valinnaistunnit (2 h)

Järvenpään opetussuunnitelmassa ei mainita, että painotettua opetusta voitaisiin järjestää myös muissa kuin taito- ja taideaineissa. Kinnarin koulun laajetessa yhtenäiskouluksi 1.8.2019 on tullut esille halukkuus painottaa myös matemaattis- luonnontieteellisiä (LUMA) aineita. Nämä oppiaineet eivät lukeudu taito- ja taideaineisiin eli opetukseen käytettävät tunnit eivät voi olla taito- ja taideainevalinnaisia. 

Painotusaineissa syvennetään osaamista ja edetään laajempiin ja vaativampiin aiheisiin ja kokonaisuuksiin.

Painotetun opetuksen tarjontaa tarkastellaan koko perusopetuksessa lukuvuoden 2019 – 2020 aikana ja asia tuodaan sen jälkeen uudelleen lautakuntaan. 

                     

Muutokset on kuvattu liiteenä olevassa tuntijako taulukossa. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää,

 1. Järvenpään perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetun opetuksen tuntijaon kokeiltavaksi 1.8.2091 alkaen Kinnarin koulussa seuraavasti:
  • 5.2. Painotetun opetuksen tuntijako (LuMa -kokeilu)
    
 2. että painotettuun Luma-opetukseen valitut oppilaat opiskelevat painotetun opetuksen tuntijaon mukaisesti. Painotettua opetusta toteutetaan valinnaisuuden tuntimäärien kautta. Valinnaisaineiden tunteja on kuitenkin vain 8. ja 9. luokalla. Painotettuun opetukseen valituilla oppilailla 8. luokan yksi valinnaistunti siirtyy 7. luokalle.
  • 7.- luokalla painotettuun opetukseen käytetään valinnaistunti (1 h)
  • 8. – 9.- luokilla painotettuun opetukseen käytetään 2 valinnaistuntia (2 h)

 

               

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Tiedoksi

,