Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmat 2019

JARDno-2019-192

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2019 talousarviosta 10.12.2018 § 104, jossa Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintatuotot ovat 4.869.000 euroa, toimintakulut 76.527.000 euroa ja toimintakate -71.658.000 euroa.

Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano- ohjeen mukaan lautakuntien on käsiteltävä vuoden 2019 käyttösuunnitelmat tammikuun 2019 loppuun mennessä, mutta palvelualue on saanut luvan käsitellä käyttösuunnitelmat helmikuun alun kokouksessa. Käyttösuunnitelmia on käsitelty lautakunnassa alustavasti talousarvioehdotusta tehtäessä 2.10.2018 § 48 sekä talousarvion vaikutusta käyttösuunnitelmien valmisteluun 18.12.2018 § 67 yhteydessä. Käyttösuunnitelmiin sisältyvät maksut ja taksat on hyväksytty Lasten ja nuorten lautakunnassa 18.12.2018 § 67 sekä Sivistys- ja vapaa-ajan lautakunnassa 20 12.2018 § 64.

Ateriapalveluihin varatut määrärahat on varattu esikuntaan siihen saakka, kun neuvottelut palveluntuottajan kanssa saadaan käytyä ja sen jälkeen kohdistettua yksiköille. 

Muutoin Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahat on kohdennettu aiemmin lautakunnassa käytyjen linjausten perusteella ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset sekä esikunnan käyttösuunnitelmat ohjeiden mukaisesti, jotka ovat esitelty liitteessä. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin