Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Riitta Murtokare, hallintosihteeri, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Iltakoulu

 

 • Harjulan koulun ja päiväkoti -hankeen esittely
  • Mestaritoiminta / Boost Brothers Oy
    
 • Lukion toiminnan ja opetussuunnitelman esittelyä
  • rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi
    
 • Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toiminnan sekä vuosikellon esittely
  • palvelualuejohtaja esittelee talousarvion käyttösuunnitelmien käsittelyn yhteydessä

 

Ilmoitusasiat

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • 29.11.2018 Päätös (OKM/53/221/2018) Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnat ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2019
 • 28.12.2018 Päätös (OKM/54/221/2018) OKM vahvistamat esi-  ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2019
 • 31.12.2018 Päätös (OKM/62/221/2018) Opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2019
   
 • Erityisavustus 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun
  (https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/erityisavustus-5-vuotiaiden-maksuttoman-20-viikkotunnin-varhaiskasvatuksen-kokeiluun) 
  • Hakemus jätetty 23.1.2019

Opetushallitus

 • 21.12.2018 Hakutiedote OPH-2858-2018 Valtionavustukset perusopetuksen vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetusta koskevan täydennyskoulutuksen järjestämiseen
  • Hakua valmistellaan yhteistyössä Keravan ja Tuusulan kanssa

Opetusjohtaja

 • Päätös: Lukuvuodelle 2019-2020 perusopetuksen 8-9.luokille siirtyvien ensisijaisen oppilaaksioton enimmäismäärät Kinnarin ja Järvenpään Yhtenäiskoulussa
  • Opetusjohtaja esittelee asiaa kokouksessa
    
 • Järvenpään kaupungin oppilaskuljetukset 
  • Oppilaskuljetusten hankinnan kilpailutuksen käynnistäminen

 

 

Ehdotus

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin