Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 5.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmamuutokset 2019

JARDno-2019-3258

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta on päättänyt Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmista kokouksessaan 5.2.2019 § 4. Lautakunta on tehnyt talousarvion 2019 muutosesityksen 8.10.2019 § 52 ja kaupunginvaltuusto on muuttanut talousarviota esitetyn mukaisesti 21.10.2019 § 71.

Palvelualueen esikunnassa on ollut määrärahavaraus Jatsi Oy:n ateriapalveluihin, jotka esitetään jaettavaksi avainalueille Jatsi Oy:ltä ostettujen ateriapalveluiden alkuvuoden toteuman suhteessa.

Avainalueiden käyttösuunnitelmien taloudellisia tavoitteita esitetään muutettavaksi liitteen mukaisesti edellä esitetyillä perusteluilla.  

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen avainalueiden käyttösuunnitelmien taloudellisten tavoitteiden muutokset liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin