Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 5.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Lauitakunta- aloite / Jenni Marttinen: Oppimisen tuen uudistuksen seuranta (lisäpykälä)

Perustelut

 

Lautakunnan jäsen Jenni Marttinen:

 

"Opetus- ja kasvatuslautakunta on kokouksessaan 5.3.2018 hyväksynyt Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen muutokset. Muutosten myötä Järvenpäässä on siirrytty oppimisen tuen järjestämiseen inkluusion periaatteiden mukaan.

Esitän, että muutoksen vaikutuksia seurataan laatimalla syyslukukauden aikana kysely niille opettajille ja oppilaille perheineen, joita oppimisen tuen muutos koskettaa. Kyselyn kautta saisimme arvokasta tietoa oppimisen tuen uudistuksen vaikutuksista niin opettajan työn näkökulmasta kuin oppilaiden arjen kannaltakin." 

Ehdotus

 

 

Päätös

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti lähettää aloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi

 

 

Tiedoksi

Palvelualuejohtaja, Opetusjohtaja