Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 5.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallintosihteeri, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Iltakoulu

 

Karvi -arviointi ja FinSote- sekä kouluterveyskyselyn tuloksien esittely

  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen
  • palvelualueen erikoissuunnittelija Saara Ojala 
    • Esittelyaineisto oheismateriaalina

 

K-0 kiusaamisen vastainen työskentely: Ohjelman toimintamalli

  • Opetusjohtaja Arja Korhonen esittelee
    • Esittelyaineisto oheismateriaalina


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin