Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Vilpillinen menettely ylioppilastutkinnossa

JARDno-2019-2752

Valmistelija

  • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Ylioppilastutkintolautakunta on julkaissut 13.6.2019 uudistetut ylioppilastutkintolautakunnan määräykset ja ohjeet (liitteenä). Luvussa 1.8. (s. 20 – 21) säädetään vilpillisen menettelyn ja tutkintojärjestyksen rikkomisen käsittelystä.

Määräyksen mukaan kokelaan vilpillisestä menettelystä ja tutkintojärjestyksen rikkomisesta voi seurata:

a) Kokelas menettää oikeutensa osallistua meneillään olevan tutkintokerran kokeisiin. Tästä päätöksen tekee rehtori.

b) Kokelas menettää vakavammissa tapauksissa oikeutensa osallistua myös meneillään olevaa tutkintokertaa seuraavan tutkintokerran kokeisiin. Tästä päätöksen tekee koulutuksen järjestäjän nimeämä monijäseninen toimielin. Toimielimen jäsenten tulee riittävästi tuntea lainsäädäntöä, opetus- ja lukiotoimea ja tilannetta, jossa kokelaan vilpillinen menettely tai tutkintojärjestyksen rikkominen tapahtui.  

Järvenpään kaupungin hallintosäännön §19 mukaan Opetus- ja kasvatuslautakunta vastaa lukiokoulutuksen järjestämisestä ja on siis Järvenpään kaupungissa ylioppilastutkintolautakunnan määräyksessä tarkoitettu koulutuksen järjestäjän nimeämä monijäseninen elin.

Rehtorin päätösvalta kokelaan vilpillisessä menettelyssä on määritelty suoraan laissa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää todeta, että lautakunta käyttää Järvenpään lukiokoulutuksen osalta ylioppilastutkinnon määräyksessä tarkoitetun monijäsenisen elimen päätäntävaltaa koskien ylioppilastutkintoon osallistuvan kokelaan vilpillisen menettelyn ja tutkintojärjestyksen vakavampia rikkomuksia.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin