Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Valtuustoaloite/Heini Liimatainen ja 24 valtuutettua / Kasvisruuan tarjoaminen kaikilla aterioilla

JARDno-2018-3141

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen lasten- ja nuorten palvelualueelle sekä sivistys- ja vapaa- ajan palvelualueelle yhteisesti valmisteltavaksi siten, että vastauksen molempien palvelualueiden puolesta antaa sivistys- ja vapaa-ajan palvelualue.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hanna-Leena Holmström, aluepäällikkö, hanna-leena.holmstrom@jarvenpaa.fi

Perustelut

Heini Liimatainen ja 24 muuta valtuutettua ovat jättäneet 7.9.2018 valtuustoaloitteen kasvisruokavaihtoehdon tarjoamisesta liharuuan rinnalla kaikilla aterioilla. Nykyisen organisaation vastuualueiden mukaisesti aloitteeseen vastaa opetuksen ja kasvatuksen palvelualue. 

Kasvisruokavaihtoehto on jo tarjolla kaikille yläkouluissa ja lukiossa. Tarjoilulle muissa yksiköissä asettaa haasteita linjastojen koko sekä valmistuskustannukset. Kaikissa varhaiskasvatus- ja kouluyksiköissä on mahdollista saada kasvisruokavaihtoehto tilattuna. Nykyisessä taloustilanteessa sekä osin toiminnallisista rajoitteista johtuen kasvisruokavaihtoehdon tarjoaminen kaikille jokaisella ruokailukerralla ei ole mahdollista. Kasvisruokavaihtoehtojen lisääminen sekä valinnanmahdollisuuden parantaminen nähdään kuitenkin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella tärkeänä asiana. Asiaa edistetään jatkossa esimerkiksi ruokalistauudistusten yhteydessä sekä keskusteluissa tulevan uuden palveluntuottajan kanssa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. hyväksyä edellä olevan selostuksen vastauksena valtuustoryhmän aloitteeseen koskien  Kasvisruoan tarjoamista kaikilla aterioilla.
  2.  todeta aloitteen omalta osaltaan käsitellyksi.

Käsittely

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Hanna-Leena Holmström esitteli asiaa lyhyesti.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijät, listatiimi