Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Lautakunta-aloite/Johanna Santanen, Riikka Juuma ja Satu Tuominen/Järvenpään lukion etäopetustarjonta (lisäpykälä)

Perustelut

Käsittelyn kuluessa Johanna Santanen, Riikka Juuma ja Satu Tuominen tekivät lautakunta-aloitteen, joka kuului seuraavasti: 

"Koronaepidemian vuoksi Järvenpään lukiossa on 16.3.2020 lähtien annettu etäopetusta. Joulukuun 2020 alkuun asti lukiossa opiskeltiin hybridiopetuksessa ja etäopetukseen on siirrytty kevätlukukaudellakin.

Opintopolku-sivuston mukaan Suomessa voi käydä etälukiota yli 100:ssa oppilaitoksessa. Järvenpään lukio on mm. korkeatasoisen opetuksen ja tilojensa johdosta hyvin vetovoimainen. On tärkeää selvittää, voidaanko etäopetustarjontaa kehittää niin, että Järvenpään lukio voi jatkossa tarjota opiskelupaikan entistä useammalle opiskelijalle.

Järvenpäässä peruskoulun A2 -kielenä voi opiskella kolmea kieltä: saksaa, ranskaa tai venäjää. Opetusryhmän minimikoko on 16 oppilasta, eikä se aina täyty. On tärkeää selvittää, voiko etäopetusta kehittämällä lisätä A2 -kielten tarjontaa ja opetuksen järjestää niin, ettei oppilaiden tarvitse matkustaa eri kouluihin opetusta saadakseen."

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä lautakunta-aloitteen tiedoksi ja päättää lähettää aloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.