Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ilmoitusasiat

Perustelut

Iltakouluasiat

  • Järvenpään kiusaamiseen puuttumisen mallin seuranta ja K-0 tilanne
  • Oppimisen tuki Järvenpäässä

Ilmoitusasiat

  • Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden jatkaminen 7-​9 vuosiluokilla ja muutos perusopetuksen lukuvuoden 2020-​2021 vuosisuunnitelmiin

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että opetus- ja kasvatuslautakunta osallistui maanantaina 29.3 kaupunginhallituksen kanssa yhteiseen Kinnarin koulua koskevaan iltakouluun. Kyseisen iltakoulun materiaali on oheismateriaalina.  

Opetusjohtaja Arja Korhonen ja oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikkö Tiina Erkkilä-Wahtera esittelivät iltakouluasiat.

Opetusjohtaja Arja Korhonen esitteli ilmoitusasiat.

Suvi Pohjonen saapui klo 17.18.

Kokoustauko klo 19.24-19.35.

Jenni Marttinen poistui klo 19.24

Tiina Erkkilä-Wahtera poistui klo 19.24

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.