Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 29.1.2019 alkaen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely:

Kokouksessa asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että § 5 käsiteltiin § 2 jälkeen ja sen jälkeen edettiin pykäläjärjestyksessä. 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin.