Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Iltapäivätoiminnan toimintamaksut ja maksuhuojennusperiaatteet 1.8.2020 alkaen

JARDno-2019-3563

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan palvelualuelautakuntien tehtävänä on päättää alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista sekä palvelujen luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista.

Liitteenä on yhdistelmä Opetus- ja kasvatuslautakunnan sekä Hyvinvointilautakunnan alaisesta toiminnasta perittävistä maksuista 1.1.2020 alkaen.

Maksuissa ja taksoissa on huomioitu muutostekijöissä olleet muutokset sekä noudatettu lautakunnan ja kaupunginvaltuuston antamia linjauksia. Liikuntatilojen hintoja on korotettu keskimäärin 5%. Uusien kiinteistöjen (mm. Kinnarin koulu) varattavat tilat on lisätty ja niiden hinnoittelussa on noudatettu vastaavien tilojen mukaisia hinnoitteluperiaatteita. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä alaisetaan toiminnasta perittävät maksut 1.1.2020 alkaen liitteen mukaisesti

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintamaksusta vapauttaminen tai sen puolittaminen perustuvat Opetus- ja Kulttuuriministeriön ilmoitukseen indeksillä tarkistetaviin asiakasmaksuihin, joka tarkistetaan ilmoituksen 840/2017 mukaiseksi. Lisäksi asiakirjassa on selkeytetty ohjeistusta toimintamaksun puolittamisesta tultaessa toimintaan kesken kalenterikuukauden sekä maksujen oikaisemisesta tilanteessa, jossa maksun puolitus- tai vapautuspäätös on tehty aiheetta huoltajan antamien väärien tietojen perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksut ja maksuhuojennusperiaatteet 1.8.2020 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Perusopetuksen erityisasiantuntija