Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Yksityisen päiväkodin palvelusetelitoiminnan irtisanominen ja vaikutukset palvelun tarjontaan

JARDno-2020-364

Valmistelija

  • Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Yksityistä varhaiskasvatustoimintaa palvelusetelillä järjestävä Setlementti Louhela ry. on 31.1.2020 päivätyssä viestissään irtisanonut sopimuksen varhaiskasvatuspalvelun tuottamisesta 1.8.2020 alkaen. Samalla Setlementti Louhela luopuu esiopetuksen järjestämisestä. Perusteluna päätökselle on erityisesti toiminnan heikko kannattavuus.

Setlementti Louhelan päiväkodissa on tällä hetkellä 59 lasta, joista esiopetuksessa olevia on 14.

Perheille yksityiseen varhaiskasvatukseen myönnettävän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin suuruus on 820 euroa kuukaudessa ja alle 3-vuotiaista palveluseteli maksetaan 1,55 kertaisena. Vuoden 2019 toteutuneet palvelusetelikustannukset Setlementti Louhelalle ovat olleet noin 490 000 euroa ja lisäksi esiopetuksesta maksettu korvaus noin 62 000 euroa. Kokonaiskustannukset Setlementti Louhelan päiväkotitoiminnasta ovat olleet Järvenpään kaupungille yhteensä noin 550 000 euroa vuodessa.

Setlementti Louhelan oman varhaiskasvatustoiminnan loppuessa on yhdistys tarjonnut kaupungille mahdollisuutta vuokrata 565 m2 laajuiset päiväkotitilat ja jatkaa päiväkotitoimintaa kaupungin omana toimintana. Vuokran suuruus olisi 19 euroa/m2 eli yhteensä 10 735 euroa kuukaudessa (128 820 euroa vuodessa).

Setlementti Louhelan päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Järvenpään aseman lähistöllä. Se palvelee erityisesti Keskustan, Kinnarin ja Pöytäalhon alueiden asukkaita. Näiden alueiden yhteenlaskettu alle kouluikäisten lasten lukumäärä on ollut vuoden 2019 lopussa 793 lasta ja nykyisten väestöennusteiden mukaan lapsimäärän ennustetaan kasvavan siten, että vuonna 2020 lapsimäärä on 813 ja vuonna 2021 861 lasta. Kasvun ennustetaan jatkuvan edelleen siten, että 2023 alueella asuu 874 alle kouluikäistä lasta. Lisäksi keskeisen sijaintinsa takia päiväkoti palvelee perheitä myös laajemmalta alueelta. Keväällä 2020 väestöennusteet tullaan päivittämään.

Alueen palveluverkkoon vaikuttavista kaupungin omista päiväkotihankkeista kahdeksan ryhmän Cooperin vuoropäiväkoti otetaan käyttöön tammikuussa 2021. Vuoropäiväkoti Pehtoorin toiminta siirtyy tällöin Cooperiin, mutta lisäksi tilojen kapasiteetti on kahden ryhmän verran suurempi kuin päiväkoti Pehtoorissa, jolloin alueen kokonaiskapasiteetti kasvaa jonkin verran.

JYK:in yhteyteen tuleva kuuden ryhmän päiväkoti valmistuu vuonna 2023 ja sen on tarkoitus korvata Keskustan päiväkoti. Lisäksi JYK:in yhteyteen tulee tilat kolmelle esiopetusryhmälle.

Mikäli Setlementti Louhelan päiväkotitoimintaa ei jatkettaisi Louhelalta vapautuvissa tiloissa 1.8.2020, jouduttaisiin lapset hajasijoittamaan kaupungin muihin päiväkoteihin, mikä tulisi olemaan haastavaa, eikä palvelua pystyttäisi tarjoamaan perheille lähipalveluna. Toimikaudella 2020-2021 tuo haasteita myös syksyllä 2020 laajentuva subjektiivisen varhaiskasvatusoikeus, minkä vaikutuksia ei vielä tiedetä. Valmisteilla olevan Cooperin päiväkodin valmistuminen tuo jo jonkin verran lisätilaa vuonna 2021.

Mikäli kaupunki ottaa Setlementti Louhelan varhaiskasvatustoiminnan omaksi toiminnakseen, rinnastetaan se liikkeenluovutukseksi ja Louhelan siirtyy nykyinen Louhelan nykyinen varhaiskasvatushenkilöstö Järvenpään kaupungin palvelukseen. Henkilöstö on kelpoista ja heidät voidaan  myöhemmin tarvittaessa sijoittaa myös kaupungin muhin yksiköihin. Henkilöstökustannukset päiväkodin toiminnasta olisivat kolmella ryhmällä noin 351 000 euroa vuodessa. Tila- ja henkilöstökustannusten lisäksi palvelun järjestäminen kaupungin toimintana tuottaisi ruoka-, siivous- ja muita kustannuksia yhteensä noin 100 000 euron arvosta, jolloin toiminnan koko kustannusten arvioidaan olevan noin 580 000 euroa vuodessa. Kustannukset katetaan varhaiskasvatuksen hyväksytystä talousarviosta.

Mikäli Setlementti Louhelan päiväkoti jatkaa kaupungin toimintana, voidaan Kinnarin päiväkotiin kuuluvasta erillisestä Ratamosta luopua. Lisäksi perhepäivähoidon varakoti Pikku-Pihan toiminta on siirtymässä elokuussa 2020 päiväkoti Keskustan yhteyteen, mikä vähentää pk Keskustan palvelukapasiteettia yhden ryhmän verran. Näistä toimenpiteistä syntyy noin 30 000 euron säästöt tilakustannuksista. Lisäksi säästöä syntyy siivous- ja muista ylläpitokustannuksista ja lapsikohtaiset kustannukset on jo on huomioitu Louhelan ryhmien laskelmassa.

Lapsivaikutusten ja perheiden tilanteiden näkökulmasta toiminnan järjestäminen Setlementti Louhelan tiloissa ainakin toimintakauden 2020-2021 ajan on perusteltua. Tilannetta tarkastellaan uudelleen uusien hankkeiden valmistumisen ja muun palveluverkkotarkastelun myötä viimeistään tammikuussa 2021. Tarve kyseisille tiloille tulee olemaan enintään vuoteen 2023 saakka, jolloin uuden JYKin yhteyteen tuleva päiväkoti valmistuu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää:

  1. Merkitä tiedoksi Setlementti Louhelan ilmoituksen päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajana lopettamisesta 31.7.2020.
     
  2. Merkitä tiedoksi edellä olevan selvityksen Setlementti Louhelan päiväkotitoiminnan lopettamisen vaikutuksist­­a palveluverkkoon ja alueen palvelutuotantoon sekä selvityksen siitä, miten toimintaa voitaisiin jatkaa kaupungin toimintana.
     
  3. Valtuuttaa viranhaltijat solmimaan sopimukset tilojen vuokraamisesta ja valmistelemaan toimenpiteet varhaiskasvatustoiminnan jatkamisesta kaupungin palveluna toimikaudeksi  2020-2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Asianosaiset