Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Valtuustoaloite / Puistoruokailukokeilun järjestäminen kesällä 2020

JARDno-2019-2891

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aiempi käsittely kaupunginvaltuusto 2.9.2019 § 62

PUISTORUOKAILUKOKEILUN JÄRJESTÄMINEN KESÄLLÄ 2020

"Paremapaa kuin kotona", Viljami 5.

Me allekirjoittaneet Järvenpään kaupunginvaltuuston jäsenet esitämme, että kaupunki järjestää maksuttoman puistoruokailun lapsille kesällä 2020.

Perusteet:

Yhteisöllisyys vahvistuu

Puistoruokailu tukee järvenpääläisten perheiden ja lasten asemaa ja tarjoaa yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa koulujen loma-ajoille. Puistoruokailu ei ole pelkkä lounas. Yhdessä ruokailulla on painava sosiaalinen arvo. Puistossa niin lapset kuin aikuisetkin tapaavat tuttuja ja luovat uusia kontakteja. Lapsilla on toisistaan leikkiseuraa ja aikuiset jakavat vertaistukea ja vanhemmuutta. Maksuton kaikille lapsille suunnattu puistoruokailu vahvistaa yhteisen aterian ja toiminnan muodossa lasten ja perheiden kaupungissa vietetyn kesän yhteisöllisyyttä.

"Se kokoaa lapsiperheitä yhteen luoden tunteen siitä, että kuulumme osaksi yhteisöä."

"Mukava yhteisruokahetki, jossa puistokaverit tulivat eri tavalla tutuksi."

Vähentää eriarvoisuutta

Vuosittain nousee julkisessa keskutelussa huoli pienten koululaisten loma-aikojen arjen sujumisesta ja maksuttoman päivittäisen kouluruoan puuttumisesta aiheutuvista haasteista. Maksuton kouluruokailu ennalta ehkäisee koettua yksinäisyyttä sekä varmistaa, että alueen lapset saavat arkisin terveellisen aterian kesäloma-aikaankin. Tämä on tärkeää varsinkin, kun tiedämme, että perheiden erilaiset taloudelliset tilanteet ja lähtökohdat eriarvoistavat lapsia.

"Kesä on monelle lapsiperheelle taloudellisesti haastavaa aikaa ja puistoruokailu helpottaisi monien perheiden tilannetta."

Suosittu ja tarpeellinen pitovoimateko lapsiperheiden arjessa

Aloitteen liitteenä lasten ja vanhempien 9.8.2019 kirjoittamia näkemyksiä puistoruokailusta ja sen tarpeellisuudesta. Kaupungin talouden tasapainottamisen näkökulmasta puistoruokailun kokonaiskustannukset jäävät merkityksettömiksi. Naapurikunnissa Keravalla ja Tuusulassa toteutettujen puistoruokailun kustannukset ovat olleet muutamia tuhansia euroja jakelun ja keston kattavuudesta riippuen. Puistoruokailun hinta kaupungille on pieni verrattuna siitä saatuihin hyötyihin. Kustannuksia voitaisiin yritää kattaa vaikkapa tarjoamalla ruokaa maksullisena myös puistoissa käyvien pienten lasten vanhemmille, ikääntyville ja muille kaupungin asukkaille.

"Ruokailu helpottaa pieneltä osaltaan arjen aikatauluttamista ja antaa kuvan siitä, että Järvenpää on hyvä kaupunki lapsiperheille." 

Taustaa: 

Edellisenä kolmena vuonna MLL Järvenpään järjestämät puistoruokailut ovat olleet hyvin suosittuja. Sitä kaivattiin lapsiperheissä myös tänä vuonna, mutta vapaaehtoisvoimin ruokailun päivittäinen ja kattava järjestäminen ei ole mahdollista. Helsingissä vuodesta 1942 järjestetty maksuton ruokailu on vakiinnuttanut asemansa kaupungin hyvinvointi- ja imogotekijänä. Järvenpäässä kaupunki järjesti maksutonta kesäajan ruokailua lapsille viimeksi ennen edellistä lamaa, nyt on korkea aika vahvistaa myös Järvenpään imagoa asukkaiidensa tarpeisiin vastaavana kaupunkina.

"Se on pieni, mutta lämmin ele arjen tueksi."

- Kerava järjestää lapsille jo toista kesää ilmaisen puistoruokailun, HS 22.5.2019,

https://www.hs.fi/kaupunki/kerava/art-2000006114541.html

- Riihikalliossa alkaa puistoruokailu lapsille, K-U 1.6.2019,

https://www.keski-uusimaa.fi/artikkeli/775033-riihikalliossa-alkaa-puistoruokailu-lapsille

- Näin sujui kesän ensimmäinen puistoruokailu Vantaalla - 160 annosta spegettivuokaa hävisi puolessa tunnissa, Vantaan Sanomat 3.6.2019,

https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/775563-nain-sujui-kesan-ensimmainen-puistoruokailu-vantaalla-160-annosta-spagettivuokaa

- Kesän puistoruokailu alkaa Helsingissä jo 77. kerran - nämä ovat uutuuksia listalla, Helsingin Uutiset 27.5.2019 

https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/773827-kesan-puistoruokailu-alkaa-helsingissa-jo-77-kerran-nama-ovat-uutuuksia-listalla

- Järvenpään puistoruokailu loppui jo - yli 1000 lasta sai ilmaisen ruoan, K-U 21.6.2017

https://www.keski-uusimaa.fi/artikkeli/533005-jarvenpaan-puistoruokailu-loppui-jo-yli-1-000-lasta-sai-ilmaisen-ruoan

Liitteet 

31 kpl lasten ja vanhempien palautetta puistoruokailusta, kerätty Pop up Puistoruokailussa 9.8.2019

 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä aloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

 Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteltavaksi. 

 

Käsittely

Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan siten, että teknisenä korjauksena asiaesittelyyn liitettiin alkuperäinen valtuustoaloite ja poistettiin linkki facebook-kirjoitukseen.

Päätös

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuuston 27 jäsentä ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään että kaupunki järjestää maksuttoman puistoruokailun lapsille kesällä 2020. Valtuustoaloite on siirretty Hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteltavaksi. 

Valtuustoaloite kohdistuu tärkeään asiaan; lasten ja perheiden hyvinvointiin. Aloitteessa on esitetty perusteltu huoli pienten koululaisten loma-aikojen arjen sujumisesta ja päivittäisen kouluruoan puuttumisesta aiheutuvista haasteista. Valtuustoaloitteessa esitetään myös, että puistoruokailu edistää yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa koulujen loma-ajoille, vähentää eriarvoisuutta sekä turvaa terveellisen aterian kesäloma-aikaankin. Valtuustoaloitteessa esitetään, että kustannuksia voitaisiin kattaa tarjoamalla ruokaa maksullisena myös puistoissa käyvien pienten lasten vanhemmille, ikääntyneille ja muille kaupungin asukkaille.

Järvenpäässä asiaa on valmisteltu Hyvinvoinnin palvelualueen yhteistyöryhmässä ja yhteistyössä opetusjohtajan ja varhaiskasvatusjohtajan  kanssa.  Puistoruokailun järjestämiseksi kesällä 2020 työryhmä esittää puistoruokailun järjestämistä kokeiluna ajalla 1.6.–18.6.2020 kahdessa paikassa: pohjoisen alueen ruokailu järjestetään entisen perhekeskus Maahisen (nyk. perhetalo Keltasirkku) piha-alueella ja keskustan ja eteläisen alueen ruokailu Kinnarin koulun piha-alueella, lähiliikuntapaikan läheisyydessä.  Maksuton ruokailu on tarkoitettu lapsille. Muille aloitteessa mainituille kohderyhmille ruokailua ei tulevan kesänä voida järjestää. Järvenpäässä Yhdessä katettu -verkosto tarjoaa mahdollisuuksia maksuttomiin ruokailuihin myös aikuisille.

Puistoruokailukokeilun järjestämisestä on Jatsi OY antanut tarjouksen.  Tarjouksen mukaan Jatsi Oy huolehtii ruuan valmistuksen ja kuljetuksen kahteen jakelupisteeseen. Puistoruokailukokeilun kustannukset ovat ruokailijamäärästä 100–200 lasta riippuen yhteensä 4 060–7 560 euroa.  Ruokailijoiden määrää on arvioitu MLL:n järjestämän aiemman puistoruokailun sekä Keravan kaupungilta saatuihin kokemuksiin perustuen. Puistoruokailukokeilun kustannukset katetaan perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden käyttömenoista.

Kaupunki järjestää omana toimintanaan ruuan jakelun sekä sen yhteydessä mahdollista muuta toimintaa. Puistoruokailukokeilusta saatujen kokemusten ja palautteen perusteella arvioidaan puistoruokailun jatkamista seuraavina kesinä. Mikäli kokeilun jälkeen puistoruokailua halutaan jatkaa tai laajentaa, tulee sen kustannuksista sopia talousarviovalmistelussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus-ja kasvatuslautakunta koskien valtuustoaloitetta puistoruokailukokeilusta kesällä 2020 päättää,  

1) antaa edellä olevan selvityksen aloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

2) että puistoruokailu kokeilu toteutetaan 1.6.–18.6. 2020 ja antaa viranhaltioille valtuudet päättää tarkemmin kokeilun toteuttamisesta.

3) esittää, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely

Timo Ijäs ilmoitti esteellisyydestä ja poistui tämän asian käsittelyn ajaksi.
(Palvelussuhdejäävi, hallintolaki 28.1. § 4-k)

Jenni Marttinen ja Katja Repo poistuivat kesken pykälän käsittelyn klo 22.50.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KH/KV