Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Toimivallan siirtäminen ja organisaatiorakenne Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella

JARDno-2018-4106

Valmistelija

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännössä määritellyn toimivallan edelleen siirtäminen ja organisaatiorakenne Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella on hyväksytty lasten ja nuorten lautakunnassa 18.12.2018 § 69.  Kaupungin hallintosääntö uudistetaan kevään 2020 aikana ja tässä vaiheessa delegointisäännökseen tehdään vain välttämättömät korjaukset. Organisaatiorakenteeseen on tullut muutoksia lähinnä esikunnan ICT-yksikön siirtymisestä konsernipalvelujen alaisuuteen sekä koulujen yhdistymiseen vaikuttavat muutokset. Lisäksi viranhaltijoiden päätösvaltaan on täydennetty investointiosan päätösvalta.

Liittessä on esitetty punaisella ja yliviivauksin tehdyt muutokset ja lisäykset. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtämiseen ja organisaatiorakenteeseen esitetyt muutokset liitteen mukaisesti 1.3.2020 alkaen. 

Tiedoksi

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue/esimiehet