Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmien toteumat vuodelta 2019

JARDno-2019-1443

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan talousarvion raportointiaikojen mukaisesti kolmannesvuosittain. 

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta vuodelta 2019 on esitetty liitteenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatusautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat vuodelta 2019

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue/asiakkuusjohtajat