Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Järvenpään uusi strategia ja sen käsittelyprosessi

JARDno-2019-766

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginjohtaja on pyytänyt lausuntoa strategikarttaan liittyen.

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Lautakunta päättää lausuntonsa sisällöstä strategiakarttaan liittyen.

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Lisäksi kaupunkikehityslautakunta päätti, että asian käsittelemiseksi järjestetään ylimääräinen kaupunkikehityslautakunnan kokous.

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kaupunginjohtaja on pyytänyt lausunnon startegaikarttaan liittyen.

 

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat ovat liitteinä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lautakunta päättää lausunnon sisällöstä strategiakarttaan liittyen.

 

 

Päätös

 

Lautakunnan päättämä lausunto liitteenä.

 

 

 

 

 

 


Käsitellyt asiat