Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.3.2021

Esityslista on tarkastamaton

§ 19 Lautakunta-aloite / Jenni Marttinen: Oppilaiden osallistuminen Harjulan koulun suunnitteluun

JARDno-2020-2434

Valmistelija

  • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Jenni Marttinen on jättänyt opetus- ja kasvatuslautakunnan kokouksessa 22.9.2020 § 35 aloitteen oppilaiden osallistumisesta Harjulan koulun suunnitteluun.

Harjulan koulun oppilaat, huoltajat ja henkilöstö ovat mukana säännöllisesti koulun suunnittelussa. Koulun viestintä- ja osallistamissuunnitelma esitelty opetus- ja kasvatuslautakunnassa 2.2.2021. Lautakunnalle esitelty Harjulan koulun osallisuuden esittelyaineisto on oheismateriaalina. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

  1.  antaa yllä olevan selostuksen vastauksenaan aloitteeseen; Oppilaiden osaalistumisesta Harjulan koulun suunnitteluun. 
  2. todeta, että koulun oppilaat, huoltajat ja henkilöstö ovat säännöllisesti suunnittelussa mukana.
  3. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Tiedoksi

Asianosaiset