Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.3.2021

Esityslista on tarkastamaton

§ 17 Lautakunta-aloite / B1-ruotsin tuntimäärän lisäämiseksi yläkoulussa

JARDno-2019-68

Valmistelija

  • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hanna Graeffe on 6.11.2018 § 54 jättänyt lasten ja nuorten lautakunnassa aloitteen B1-ruotsin tuntimäärän lisäämiseksi yläkoulussa. 

Aloitteessa ehdotetaan, että myös Järvenpää seuraa mm. Helsingin ja Espoon mallia ja lisäisi Bl-ruotsin opetusta yläkoulussa kahdella vuosiviikkotunnilla 1.8.2019 alkaen, niin että ruotsia olisi 6. luokalla 2vvt, 7. luokalla 2 vvt, 8. luokalla 2 vvt ja 9. luokalla 2vvt, yhteensä kahdeksan vuosiviikkotuntia. 

Ehdotuksen mukainen lisäys tulisi kustantamaan yhdelle koko ikäluokalle 74000 euroa/vuosi. Aloite on ollut keskustelussa Opetus- ja kasvatuslautakunnassa kieliohjelmien sekä talousarvion 2020 valmistelujen yhteydessä. Talouden tiukentumisen myötä on jouduttu poistamaan kaksi (2) vuosiviikkotuntia valinnaisiin kohdistettuja yli tuntijaon ylittäviä tunteja, joten myöskään ruotsin kielen lisääminen tässä taloustilanteessa ei ole mahdollista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

  1. antaa yllä olevan selostuksen vastauksenaan aloitteeseen B1-ruotsin tuntimäärän lisäämiseksi yläkoulussa. 
  2. todeta, ettei B1 ruotsin kielen lisääminen ole tässä taloustilanteessa mahdollista.
  3. todeta aloite loppuun käsittelyksi.

Tiedoksi

Asianosaiset