Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.3.2021

Esityslista on tarkastamaton

§ 13 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Iltakouluasiat

 •  Resurssiviisauden tiekartta ja opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toteutussuunitelma 
  • vakajohtaja/aluepäällikkö, opetusjohtaja ja kaupunkikehityksen erikoissuunnittelija esittelevät
    
 •  Järvenpään kiusaamiseen puuttumisen mallin seuranta ja K-0 tilanne 
  • opetusjohtaja ja oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikkö esittelevät
 • Ruotsinkielisen opetuksen järjestäminen, opetusjohtaja esittelee 

 

Ilmoitusasiat

 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.2.2021/ESAVI/932/06.06.01/2020 (oheismateriaali)
 • Lukuvuoden 2021-2022 koulutulokas ryhmät/muutokset 
 • Lukion etäopetukseen siirtyminen
 • Opetus- ja kasvatuslautakunnan ylimääräiset kokoukset 30.3 ja 25.5

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.