Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 2.9.2020 alkaen.*

(* Pöytäkirja on asetettu nähtäville Järvenpään kaupungin tietoverkkoon 8.9.2020. / PK 8.9.2020).

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Kokous päästiin aloittamaan vasta klo 17.13, koska Ville Mustonen putosi pois kokousjärjestelmästä ennen kokouksen aloittamista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.