Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ilmoitusasiat

  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakertomus lv. 2019-2020 
  • Perusopetuksen toimintakertomus lv.2019-2020 
  • Lukion toimintakertomus lv.2019-2020
  • Lukion lukuvuosisuunnitelma 2020-2021/Syksyn poikkeavat opetusjärjestelyt (oheismateriaali)

 

Iltakouluasiat

  • Palveluverkon esittely ja asukastilaisuuksien ja -kyselyn tulokset (oheismateriaali)

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä tiedusteli lautakunnalta voidaanko käsittely aloittaa palveluverkkoa koskevalla iltakouluasialla. Tämä sopi lautakunnalle.

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä esitteli asiaa.

Venla Lehtosalo saapui klo 17.15.

Suvi Pohjonen saapui klo 17.22.

Ville Mustonen putosi pois kokousjärjestelmästä klo 17.29. Tästä johtuen kokous keskeytettiin klo 17.29-17.45.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko kokousta jatkaa siitä huolimatta, että yksi jäsenistä oli pudonnut pois kokousjärjestelmästä. Lautakunta totesi yksimielisesti, että kokousta voidaan jatkaa.

Ville Mustonen palasi kokoukseen klo 17.48.

Arto Luukkanen saapui kokoukseen klo 18.30

Kokoustauko klo 20.03-20.13.

Siirryttiin käsittelemään ilmoitusasioita. 

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä ja perusopetusjohtaja Arja Korhonen esittelivät ilmoitusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.