Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Opetus- ja kasvatuslautakunnan kokousajat 2020

JARDno-2019-3567

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallintosihteeri, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kevään 2020 toimielinten kokouskalenteriluonnos on ollut kommentoitavana toimielinten puheenjohtajilla ja esittelijöillä sekä kaupungin johtoryhmän jäsenillä. Puheenjohtajien jaosto (22.10.2019 § 22) ja kaupunginhallitus (18.11.2019 § 294) ovat hyväksyneet ohjeellisen kokouskalenterin ja kehottaneet toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä ohjeellisen kokouskalenterin ja kokoontua keväällä 2020 seuraavasti:

Ajankohta

Tiistai                28.1.2020  

Tiistai                25.2.2020

Tiistai                7.4.2020

Tiistai                5.5.2020

Tiistai                2.6.2020

Kello               17.30

Paikka          Järvenpää-talo, Aino-kabinetti.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lautakunnan jäsenet, OPKA viranhaltijat