Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen maksut ja taksat 2020

JARDno-2019-3563

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan palvelualuelautakuntien tehtävänä on päättää alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista sekä palvelujen luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista.

Liitteenä on yhdistelmä Opetus- ja kasvatuslautakunnan sekä Hyvinvointilautakunnan alaisesta toiminnasta perittävistä maksuista 1.1.2020 alkaen.

Maksuissa ja taksoissa on huomioitu muutostekijöissä olleet muutokset sekä noudatettu lautakunnan ja kaupunginvaltuuston antamia linjauksia. Liikuntatilojen hintoja on korotettu keskimäärin 5%. Uusien kiinteistöjen (mm. Kinnarin koulu) varattavat tilat on lisätty ja niiden hinnoittelussa on noudatettu vastaavien tilojen mukaisia hinnoitteluperiaatteita. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä alaisetaan toiminnasta perittävät maksut 1.1.2020 alkaen liitteen mukaisesti

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

palvelualueet