Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 OPS muutos / Koulujen painotusaineet ja painotukseen valittujen oppilaiden vähimmäismäärä

JARDno-2019-3450

Valmistelija

 • Jaana Palviainen, opettaja, jaana.palviainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

​​Lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään perusopetuksen uuden opetussuunnitelman kokouksessaan 20.4.2016.Lautakunta on hyväksyny 8.2.2917 § 8 t taito- ja taideaineiden painotetun opetuksen tuntijaon ja Opetus- ja kasvatuslautakunta on 5.2.2019 § 5 hyväksynyt LuMa-kokeilun tuntijaon.

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan Järvenpään Yhteiskoulussa, Kartanon ja Koivusaaren sekä kokeiluna lv 2019-20 Kinnarin koulussa järjestetään painotettua opetusta vuosiluokilla 7 – 9. Painotettavat aineet määritellään lukuvuosittain. Painotettuun opetukseen haku tapahtuu kuudennella luokalla tammi – helmikuun aikana. Oppilaspaikat on tarkoitettu ensisijaisesti järvenpääläisille oppilaille. Kuhunkin painotettuun opetukseen otetaan enintään 25 oppilasta. Mikäli hakijoita on alle 20, painotettua opetusta ei aloiteta. Jos hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja tai koulu katsoo soveltuvuuskokeet muuten tarpeelliseksi, järjestetään soveltuvuuskokeet oppilasvalintoja varten.

Voimassa olevat opetussuunnitelman painotukset:

5.1. Taide- ja taitoaineiden painotetun opetuksen tuntijako

Taide- ja taitoaineiden painotettuun opetukseen valitut oppilaat opiskelevat painotetun opetuksen tuntijaon mukaisesti. Painotettua opetusta toteutetaan taide- ja taitoaineiden valinnaisuuden tuntimäärien kautta 8. – 9.- luokilla painotettuun opetukseen käytetään taito- ja taideaineiden valinnaistunnit (2 h)

 •  7.- luokalla painotettuun opetukseen käytetään taide- ja taitoaineiden valinnaistunti (1 h)
 •  8. - 9.- luokilla painotettuun opetukseen käytetään taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit (2,5 h)

5.2. Painotetun opetuksen tuntijako (LuMa -kokeilu)

Painotettuun Luma-opetukseen valitut oppilaat opiskelevat painotetun opetuksen tuntijaon mukaisesti. Painotettua opetusta toteutetaan valinnaisuuden tuntimäärien kautta. Painotettuun opetukseen valituilla oppilailla 8. luokan yksi valinnaistunti siirtyy 7. luokalle ja 8. ja 9.lk:lla painotukseen käytetään 2 valinnaistuntia.

 • 7.- luokalla painotettuun opetukseen käytetään valinnaistunti (1 h)
 • 8. – 9.- luokilla painotettuun opetukseen käytetään 2 valinnaistuntia (2 h)

 

Muutosehdotukset painotuksiin:

Painotuksiin esitetään lisättäväksi Taideilmaisu, johon käytetään musiikin, kuvataiteen ja äidinkielen tunteja. Tätä taideilmaisu-painotusta toteutetaan 7.luokalla taito- ja taidevalinnaisen (1 h) ja 8.-9.luokilla valinnaisuuden tuntijaon kautta (2 h).

Painotuksiin valikoidutaan pääsykokeen ja arvosanan yhteispisteillä. Pisteraja määritellään lukuvuosittain ennen pääsykokeita.

Painotusaineissa syvennetään osaamista ja edetään laajempiin ja vaativampiin aiheisiin ja kokonaisuuksiin. Painotusaineista laaditaan oma opetussuunnitelma, joka tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi kevätlukukauden 2020 aikana.

Lisäksi esitetään, että painotettu opetus aloitetaan jo 18 hakijalla nykyisen 20 hakijan sijaan. Hakijoista ei tulla muodostamaan omaa luokkaa vaan he ovat osa muuta opetusryhmää. Ainoastaan painotetun aineen opetus järjestetään tässä ryhmässä. Pienemmällä hakijamäärällä saadaan monipuolistettua Järvenpään painotusten toteutumista ja lisättyä koulujen vetovoimaisuutta.                  

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää,

 1. että Järvenpään perusopetuksen opetussuunnitelmaan lisätään lukuun 5 Opetuksen mahdolliset painotukset noudatettavaksi opetuksessa 1.8.2020 alkaen:
  • 5.3. Painotetun opetuksen tuntijako (Taideilmaisu)
    
 2. että painotettuun Taideilmaisu-opetukseen valitut oppilaat opiskelevat painotetun opetuksen tuntijaon mukaisesti. Painotettua opetusta toteutetaan 7.luokalla taito- ja taidevalinnaisen (1 h) ja 8. - 9.luokilla valinnaisuuden tuntijaon kautta (2 h).
  • 7.- luokalla painotettuun opetukseen taito- ja taidevalinnainen (1 h)
  • 8. – 9.- luokilla painotettuun opetukseen käytetään 2 valinnaistuntia (2 h)
 1. että painotettu opetusryhmä voidaan aloittaa, kun hakijoita on vähintään 18.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulut