Nuorisovaltuusto, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Nuorisovaltuuston osallistuminen Järvenpään Pride-viikkoon

JARDno-2021-564

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Vasemmistoliitto on jättänyt Järvenpään kaupunginvaltuustolle 15.2.2021 valtuustoaloitteen koskien Pride-viikon huomioimista Järvenpäässä. Aloite on käsitelty Järvenpään kaupunginvaltuustossa 15.2.2021 ja Järvenpään kaupunginhallituksessa 1.3.2021, jonka jälkeen asia on lähetetty hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteluun.

Tähän mennessä on alustavasti suunniteltu järjestettävän tapahtuma elokuun 2021 puolivälissä. Tapahtumaan liittyvät suunnitelmat tarkentuvat kevään aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi
  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto käy keskustelua Järvenpään Pride -tapahtumasta ja sopii omasta osallistumisestaan.

Päätös

Nuorisovaltuusto merkitsee tapahtuman tiedoksi. Nuorisovaltuusto päättää olla osallistumatta tapahtuman järjestämiseen.