Nuorisovaltuusto, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Nuorisovaltuuston kuntavaalipaneeli

JARDno-2021-565

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kunnanavaltuustoon. Järvenpään kaupunginvaltuustoon kuuluu 51 valtuutettua, jotka kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuussa.

Kuntavaalipaneeliin kutsutaan Järvenpään jokaisesta puolueesta ja vaaliryhmittymästä yksi kuntavaaleissa ehdolla oleva henkilö. Vaalipaneeli on avoin yleisölle.

Kuntavaalipaneelissa eri puolueiden edustajat keskustelevat toistensa kanssa ja vastaavat nuorten esittämiin kysymyksiin. Paneeleja järjestetään, jotta kuntalaiset tietäisivät, ketä haluavat äänestää vaaleissa.

Kuntavaalipaneelin organisoimiseksi nimetään nuorisovaltuuston keskuudesta työryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella paneelin nuorisopoliittiset teemat sekä kutsua osallistujat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto sopii kuntavaalipaneelin ajankohdasta ja nimeää keskuudestaan työryhmän tilaisuuden organisomiseksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto päättää vastuuttaa oppilaskuntatyöryhmän paneelin järjestämisestä vastaavaksi työryhmäksi. Työryhmän työskentelystä vastaa Niko Kotilainen. Työryhmä päättää paneelin ajankohdasta omassa kokouksessaan.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto totesi, ettei jäsen, joka on ehdolla kuntavaaleissa voi osallistua kuntavaalipaneelin järjestämiseen. 

Ehdotettiin kuntavaalipaneelin järjestämisvastuun delegointia oppilaskuntatyöryhmälle. Kannatettiin. Niko Kotilainen ilmoittautui vastuuhenkilöksi. Työryhmä sopii paneelin ajankohdasta.