Nuorisovaltuusto, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2021-2035

JARDno-2021-446

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki laatii liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelmaa vuosille 2021-2035. 

Suunnitelmasta halutaan työkalu liikuntaolosuhdeverkoston strategiselle, pitkäjänteiselle ja johdonmukaiselle kehittämiselle. Suunnitelmassa esitetään tavoitteita ja toimenpiteitä sekä aikataulutetaan liikuntaolosuhdeverkoston eri osien kehittämistyötä.

Pyrkimyksenä on resurssiviisaasti edistää kaikkien järvenpääläisten liikkumista sekä liikunnan ja urheilun harrastamista.

Järvenpää nliikuntapalvelut toivoo seurojen ja yhdistysten sekä nuorisovaltuuston näkemystä nykyisistä liikuntaolosuhteista sekä niiden kehittämisen tarpeista oman toiminnan näkökulmasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto käy liikuntapalvelujen liikuntaolosuhdekyselyn läpi ja kokoaa yhteen omat näkemyksensä. Sihteeri toimittaa koosteen liikuntapalveluille.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.