Nuorisovaltuusto, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

1. Järvenpään nuorisopalvelut järjestää 20.4. seksuaalisuus-teemaisen keskusteluillan verkossa. Mukana keskustelussa on ammattilaisia sekä nuvan edustaja Sanni Veijalainen. Nuvalta toivotaan ajatuksia aiheeseen liittyen nuorten näkökulmasta sekä mahdollisesti loppupuheenvuoroa iltaan.

2. Nuorisovaltuuston brändityöryhmä on tehnyt alustavia suunnitelmia nuorisovaltuuston 2021-2022 huppareihin liittyen. Työryhmä on pohtinut mahdollisuutta hankkia huppareiden lisäksi t-paidat kesää varten. Tilausta varten jokaisen tulee toimittaa sihteerille tieto siitä, minkä kokoisen hupparin haluaa.

3. Nuoret ja seksuaalinen häirintä -tutkimusprojekti, Satu Venäläinen. Edellinen Nuorisovaltuusto kannatti osallistumista tutkimukseen, jossa pyritään kartoittamaan nuorten näkemyksiä seksuaalisesta häirinnästä. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, minkälaista toimintaa seksuaalinen häirintä on nuorten näkökulmasta, mitä se merkitsee ja millä tavalla se näkyy nuorten elämässä. Hankkeessa ollaan myös kiinnostuneita siitä, millaiselta aiheesta käyty keskustelu muun muassa julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa näyttää nuorten näkökulmista tarkasteltuna. Tutkimukseen kutsutaan mukaan yli 16-vuotiaita nuoria, joiden toivotaan osallistuvan tutkimukseen joko kirjoittamalla aiheesta, haastattelujen tai aihepiiriä käsittelevien työpajakokoontumisten kautta.

4. Kysely nuorten unen määrästä Koivusaaren koululla, Juho Kosunen. Koivusaaren yläkoululla on toteutettu kysely liittyen oppilaiden unen määrään. Kyselyyn on vastannut 221 oppilasta, joka on noin puolet Koivusaaren oppilasmäärästä. Kyselyä toivotaan toteutettavan myös muilla Järvenpään yläkouluilla, oppilaskuntien toimesta. Kyselyn linkki toimitetaan jokaisen Järvenpään yläkoulun oppilaskunnalle käyttöön. Vastauksia kerätään noin huhtikuun puoliväliin asti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi
  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.