Nuorisovaltuusto, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Anttilan koulun LNÄ ulkopuolinen hanke

JARDno-2021-562

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

16.2.2021 järjestetttiin perinteinen Lasten ja nuorten ääni -huippukokous, jossa koulujen oppilaskuntien ja nuorisotyön vertaisnuorten edustajat äänestivät 20 000 euron suuruisen määrärahan jaosta eri kouluille.

Huippukokouksen lopuksi Anttilan koulun oppilaskunnan edustajat esittelivät lnä:n ulkopuolisen hankkeen sähköskoottereiden hankimiseksi Järvenpäähän. Hanke esiteltiin lnä:n ulkopuolisena, johtuen tarvittavan rahamäärän suuruudesta. Anttilan koulun oppilaskunnan edustajat esittelevät nuorisovaltuuston kokouksessa kyseisen hankkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi
  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee Anttilan koulun hankkeen tiedoksi sekä päättää laatia asiasta aloitteen. 

Päätös

Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi. Nuorisovaltuusto päättää perustaa työryhymän asian edistämiseksi. Työryhmään nimettiin Niko Kotilainen, Arttu Rautava ja Seán McLoughlin.

Kokouskäsittely

Käyty keskustelua hankkeen hyödyistä sekä esittelyn pohjalta nousseista kysymyksistä. Positiivisiksi asioiksi nuorisovaltuusto totesi kaupungin elinvoimaisuuden ja matkailijoiden lisääntyminen.

Nuorisovaltuusto totesi hankeen kannalta haastavaksi, että kaupunki investoisi vain laitteisiin. Toimivammaksi ratkaisuksi nähtiin palvelun ostaminen yrityksiltä, jolloin yritys vastaa potkulautojen sekä lainauspisteiden ylläpidosta.

Tarkennusta esittelijöiltä pyydettiin sähköpotkulautojen lainaukseen liityen, kuinka varmistetaan laitteiden palautuminen siististi paikalleen. Esittelijät tarkensivat alustavan ajatuksen olevan Helsingistä tuttujen Alepa-fillarien kaltaisten lainauspisteiden perustaminen, jolloin laitteiden käyttö on hallitumpaa.

Nuorisovaltuusto totesi, että Järvenpään pyörätieverkosto, joka on sähköpotkulautojen käytön kannalta merkittävää, on viime aikoina kehittynyt ja edelleen kehittyvä.

Nuorisovaltuusto pohti mahdollisuutta toteuttaa hanke yhteistyössä lähikuntien, Tuusula ja Kerava, kanssa. Erityisesti Tuusulanjärven ympäristön matkailun näkökulmasta yhteistyö nähtiin kannattavana.

Todettiin hankkeen olevan edelleen hyvin alkuvaiheessa ja vaativan vielä joidenkin yksityiskohtien tarkempaa selvittämistä. Nuorisovaltuusto näkee hankkeen hyvänä ja perustaa sisäisen työryhmän tekemään asiassa lisäselvityksiä sekä kartoittamaan hankkeen kustannuksia ja muiden paikkakuntien kokemuksia vastaavista hankinnoista, ennen mahdollisen aloitteen laatimista.

Rautiainen Riikka, Salmi Emma ja Rissanen Ronja esittelivät asian ja vastasivat kysymyksiin, jonka jälkeen poistuivat klo 17.30.