Nuorisovaltuusto, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Perusopetuksen työ- ja loma-ajat

JARDno-2021-2353

Valmistelija

 • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perusopetuksen vaihtoehdot työ- ja loma-ajoille  Nuorisovaltuuston kommentoitavaksi.

Aineisto oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto käy keskustelua perusopetuksen työ- ja loma-ajoista. 

 

Käsittely:

Käsittelyn pohjana toimi opetusjohtajan toimittamat kysymykset. Sovittin asian käsittelytavaksi monivalintaäänestys.  

 

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti antaa lausunnon perusopetuksen lukuvuosien 2022 -2025  työ- ja loma-aikoihin monivalintaäänestyksen perusteella seuraavasti;

1. Lukuvuoden opetuksen alkamispäivä keskellä viikkoa on

 • äänin  9 sopiva,  4 hyvä, 3 huono.
   

2. Jos lukuvuosi alkaa myöhemmin, lyhentää se joululoman pituutta. Lukuvuoden aloitus esityksissä on

 • äänin 10 sopiva, 5 liian myöhäinen, 1 liian aikainen.
   

3. Joululoma on esityksissä on

 • äänin 11 sopiva, 5 liian lyhyt, 0 liian pitkä.
   

4. Helatorstain jälkeinen perjantai tulisi olla vapaa

 • äänin 13 kyllä, 1 ei, 1 kaikki käy
   

5. Lauantaikoulupäivä on

 • äänin 11 tarpeeton, 5 tarpeellinen
   

Tiedoksi

Perusopetus/Opetusjohtaja