Nuorisovaltuusto, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Nuorisovaltuuston palautelaatikon käyttöönotto

JARDno-2021-2007

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Palautelaatikko on järvenpääläisille peruskoululaisille suunnattava digitaalinen alusta, joka mahdollistaa yhteydenpidon nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan hallituksen kanssa.

Palautelaatikon käytöstä ja ylläpidosta vastaa oppilaskuntatyöryhmä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Kotilainen, niko.kotilainen@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto päättää ottaa käyttöönsä palautelaatikon. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.