Nuorisovaltuusto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Oppilasterveydenhuollon ajankohtaiset

JARDno-2021-766

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opiskeluhuolto on lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä ja psyykkisestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Opiskeluhuoltopalvelujen päällikkö Mari Asell esittelee Nuorisovaltuustolle opiskeluhuollon ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Merkitään ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Opiskeluhuollon päällikkö Mari Asell sekä vastaava kuraattori Jenna Pekola esittelivät Järvenpään kaupungin opiskeluhuoltopalveluja. 

Nuorisovaltuusto esitti kysymyksiä liittyen opiskeluhuollon palvelujen tarpeen tunnistamiseen ennen huolen kasvamista, oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviin hyötyihin ja haittoihin sekä opiskeluhuollon resurssien riittävyyteen ja valtakunnalliseen psykologipulaan liittyen.

Opiskeluhuollossa on tunnistettu kuraattorien aktiivisen yhteistyön opettajien kanssa, esimerkiksi ilmiöistä ja niiden vaikutuksista keskustelun sekä luokkayhteistyön muodossa, tukevan ennaltaehkäisevää työotetta ja tarpeiden varhaista tunnistamista. Myös opettajien tiivis yhteistyö huoltajien kanssa on koettu merkittäväksi.

Opiskeluhuollossa on kartoitettu ja tunnistettu oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviä hyötyjä sekä riskejä, joihin tukipalvelujen tiiviillä verkostolla vastataan lain velvoittamalla tavalla.

Resurssien riittämättömyys ja psykologipula ovat valtakunnallisia haasteita. Järvenpäässä on kuitenkin verrattain hyvä tilanne ja psykologipulaan on pyritty vastaamaan esimerkiksi rekrytointeihin panostamalla.

Mari Asell ja Jenna pekola poistuivat esittelyn jälkeen klo 17:42.