Nuorisovaltuusto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Nuorisovaltuuston ja päättäjien välinen keskustelutilaisuus

JARDno-2021-850

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskiviikkona 8.9. järjestetään Kinnarin koululla nuorisovaltuuston ja päättäjien välinen keskustelutilaisuus. Tilaisuus striimataan, katsojilla on mahdollisuus osallistua verkossa.​

Kutsujana ja illan sisältöjen suunnittelijana toimii nuorisovaltuusto, Anu Puron johdolla. Mukaan kutsutaan kaupunginjohtaja, palvelualuejohtajat tai heidän valtuuttamansa viranhaltijat, valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat.​

Tilaisuus on avoin, osallistujamäärä rajoitettu, turvallisuussuunnitelman mukainen.​

Erikseen mukaan kutsutaan luottamushenkilöt ja vaikuttamistoimielimet, kaupungin henkilöstö, yhdistykset ja media.​

Nuorisovaltuusto valmistelee tilaisuuteen alustuspuheenvuorot, joiden teemat toimitetaan kaupungin johdolle etukäteen.

 

Tilaisuudesta vastaavat Järvenpään kaupungilta

Nuorisopalvelujen päällikkö Anu Puro

Osallisuuden erityisasiantuntina Pilvi Kallio-Meriläinen

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee tilaisuuden tiedoksi ja nimeää joukostaan alustuspiheenvuoroista vastaavat henkilöt.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Ehdotettu alustuspuheenvuorojen laatimista oppilaskuntayhteistyönä, jotta mahdollisimman laajan nuorten joukon ääni tulee puheenvuoroissa kuuluviin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

On luontevaa, että nuorisovaltuuston oppilaskuntatyöryhmä vastaa alustuspuheenvuorojen laatimisen toteuttamisesta sekä kutsuu koolle työryhmän suunnittelemaan alustuspuheenvuorojen teemoja. Päivämääräksi ehdotettiin tiistaita 11.5. klo 17.00. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotettiin, että kustun laatii nuorisovaltuuston puheenjohtaja Seán McLoughlin yhteistyössä nuorisopalvelujen päällikön ja nuorisovaltuuston sihteerin kanssa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.