Nuorisovaltuusto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

JARDno-2021-866

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelu etenee ja maanantaina 24.5. klo 15-17 järjestetään Keusoten kuntien nuorisovaltuustojen yhteinen Teams -työpaja aiheeseen liittyen.

Työpajaan osallistuu 1-2 edustajaa per nuorisovaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto nimeää joukostaan 1-2 edustajaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma -työpajaan.

Päätös

Nuorisovaltuusto nimeää edustajikseen Seán McLoughlinin sekä Niko Kotilaisen. Sihteeri toimittaa tiedon valinnasta Keusoten yhteyshenkilölle.

Kokouskäsittely

Kiinnostuneiksi työpajaan ilmoittautuivat Seán McLoughlin ja Niko Kotilainen.