Nuorisovaltuusto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma ja talousarvio toimikaudelle 2021 - 2022

JARDno-2021-69

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston tulee laatia itselleen toimintasuunnitelma ja talousarvio kullekin toimintakaudelle. Tästä tulee käydä ilmi seuraavia asioita: 

¤ Toiminta-ajatus

¤ Kokoukset, lautakuntatyöskentely, edustukset ja työryhmät

¤ aloitteet ja esitykset

¤ koulutus

¤ tiedottaminen

¤ tapahtumat

¤ yhteistyö

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto nimeää keskuudestaan työryhmän, jonka tehtävänä on yhdessä esittelijöiden kanssa laatia esitys toimintakauden 2021-2022 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Työryhmään nimetään mukaan nuorisopalveluiden edustaja.

Päätös

Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma ja talousarviotyöryhmään ilmoittautuivat seuraavat henkilöt: Urho Reina, Niko Kotilainen, Ronja Honkanen, Elsa Rastivo, Julia Pesonen, Milla Puskala, Julian Maininki, Arttu Rautava, Hanna Ubina sekä nuorisopalvelujen päällikkö Anu Puro.

Toimintasuunnitelman edistymistä käydään läpi jokaisessa nuorisovaltuuston kokouksessa.

Työryhmä sopii itsenäisesti kokousajoistaan.

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto nimesi edellisessä kokouksessaan 20.1.2021 keskuudestaan työryhmän, jonka tehtävänä on yhdessä esittelijöiden kanssa laatia esitys toimintakauden 2021-2022 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Työryhmä on kokoontunut 4.2. suorittamaan annettua tehtävää. Laadittu toimintasuunnitelma on esityslistan liitteenä. Asiaa valmistellut työryhmä esittelee suunnitelman kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto hyväksyy itselleen toimintasuunnitelman toimintakaudelle 2021-2022.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.