Nuorisovaltuusto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Nuorisovaltuuston sisäisten työryhmien perustaminen

JARDno-2021-172

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Jäsentääkseen ja tehostaakseen  työskentelyään nuorisovaltuustolla on oikeus ja mahdollisuus perustaa omia työryhmiä toimikautensa ajaksi.

Edellisellä nuorisovaltuustolla oli v 2019 - 2020 seuraavia työryhmiä: Tiedotus ja viestintä, Oppilaskuntatyöryhmä, Yhteistyö työryhmä, Tapahtuma työryhmä, Yhdenvertaisuus työryhmä, Nuorisovaltuuston ikärajan nostaminen sekä Toimintasääntö työryhmä. Alustavasti on ollut puhetta tiedotus- ja markkinointi työryhmästä sekä oppilaskuntatyöryhmästä.

Nuorisovaltuusto päättää itse työryhmien jäsenmäärästä sekä toiminnan organisoitumisesta esim toiminnan johtamisesta/toimihenkilöistä sekä työryhmien tavoitteista ja tehtävistä. Työryhmien tuloksia ja toiminnan tilaa on käsitelty säännöllisesti nuorisovaltuuston kokouksissa omissa pykälissään.

Järjestäytymiskokouksessaan nykyinen nuorisovaltuusto perusti jo talousarvio- ja toimintasuunnitelmatyöryhmän.

Samassa yhteydessä tulee ajankohtaiseksi miettiä myös tiettyjen vastuuhenkilöiden nimeämistä edellä mainittuihin työryhmiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi
  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto päättää tarpeellisiksi kokemiensa työryhmien perustamisesta ja vastuuhenkilöiden nimeämisestä johtamaan yksittäisiä osa-alueita tai työryhmiä.

Päätös

Oppilaskuntatyöryhmä: Niko Kotilainen (työryhmän puheenjohtaja), Urho Reina, Juho Kosunen, Julian Maininki, Elsa Rastivo, Veera Männistö, Arttu Rautava, Aleks Veedler

Brändityöryhmä: Saga Santonen (työryhmän puheenjohtaja), Arttu Kauniskangas, Julia Pesonen, Sini Savolainen, Venla Lehtosalo, Hanna Ubina, Arttu Rautava, Niko Kotilainen

Kokouskäsittely

Käyty keskustelua työryhmien sisäisestä vastuunjaosta sekä vastuuhenkilöiden nimeämisen tarpellisuudesta. Keskustelussa nousi esille tarve rajata työryhmien määrää, jotta niiden työskentely on mahdollisimman tehokasta ja vaikuttavaa. Tarpeesta nousevia työryhmiä voidaan perustaa toimikauden aikana kohdennetusti.

Alustavissa puheissa olleet oppilaskuntatyöryhmä sekä tiedotus- ja markkinointityöryhmä nähtiin nuorisovaltuuston toiminnan kannalta merkittävinä ja niiden perustaminen hyväksyttiin yksimielisesti. Sovittiin tiedotus- ja markkinointityöryhmän nimen muutoksesta brändityöryhmäksi.

Oppilaskuntatyöryhmä vastaa nuorisovaltuuston ja koulujen oppilaskuntien välisestä yhteistyösä ja sen kehittämisestä. Työryhmään nimetään mukaan nuorisopalvelujen koulunuorisotyöntekijä Juha Hakkarainen.

Brändityöryhmän vastuulla on nuorisovaltuuston tiedottaminen ja markkinointi sekä nuorisovaltuuston näkyvyyden lisääminen. Työryhmä luo Järvenpään nuorisovaltuustolle tunnistettavan brändin. Yhteistyöhön kutsutaan kaupungin viestintäyksikkö.