Nuorisovaltuusto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen Kuuma-kuntien yhteistyöhön

JARDno-2021-206

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudellamaalla ja Kuuma ++ - kuntien yhteistyönä toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama "Osaamista  osallisuuteen" - hanke 1.9.2018 - 31.8.2020 välisenä aikana. Projektissa olivat mukana Kerava, Järvenpää, Tuusula, Pornainen, Mäntsälä, Sipoo, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti ja Kirkkonummi. Hallinnoinnista vastasi Kerava.

Hankkeen lähtökohtia olivat tarve ja halu lisätä nuorten osallisuutta ja kuulla nuorten ääntä entistä paremmin sekä lisätä toimivaa yhteistyötä yli kuntarajojen nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistämisessä. Hankkeen aikana Kuuma -kuntien nuorisovaltuustojen välistä yhteistyötä tiivistettiin esimerkiksi erilaisten työpajamuotoisten koulutusten sekä seminaarien keinoin.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto nimeää Kuuma -kuntien väliseen yhteistyöhön kaksi edustajaa sekä heille varaedustajat.

Päätös

Nuorisovaltuusto nimeää Kuuma-kuntien väliseen yhteistyöhön edustajikseen Veera Männistön ja Niko Kotilaisen. Heidän varaedustajikseen nimetään Julia Pesonen ja Julian Maininki.

Kokouskäsittely

Kiinnostuneiksi ilmoittautuivat Veera Männistö ja Niko Kotilainen. Varaedustajiksi kiinnostuneiksi ilmoittautuivat Julia Pesonen ja Julian Maininki.