Nuorisovaltuusto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen kaupungin vammaisneuvostoon

JARDno-2021-171

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin vammaisneuvosto aloitti toimintansa 1.1.1989 kaupunginhallituksen päätöksellä. Vammaisneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on seurata subjektiivisten oikeuksien toteutumista, edistää ja vaikuttaa vammaisten henkilöiden tarpeiden ja olosuhteiden kehittymiseen kunnan alueella. Tavoitteena on myös edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon sekä edistää tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten työhön, koulutukseen, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

Nuorisovaltuustolla on ollut edustaja vammaisneuvostossa vuodesta 2017. Nuorison näkemysten esille tuominen myös vammaisasioissa on erittäin tärkeää.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto nimeää edustajansa ja varaedustajansa vammaisnevostoon toimikaudelle 2021 - 2022. Molemmilla on vammaisneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Nuorisovaltuusto nimeää kaupungin vammaisneuvostoon edustajakseen Venla Lehtosalon. Hänen varaedustajakseen nimetään Saga Santonen.

Kokouskäsittely

Halukkaiksi vammaisneuvostoon ilmoittautuivat Saga Santonen ja Venla Lehtosalo.

Suoritettiin äänestys, jonka tuloksena varsinaiseksi edustajaksi nimetään Venla Lehtosalo. Hänen varaedustajakseen nimetään Saga Santonen.

Tiedoksi

kaupunginsihteeri, vammaisneuvoston puheenjohtaja