Nuorisovaltuusto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmään

JARDno-2021-170

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpäässä toimii poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä, jossa on mukana edustajia kaupungin eri toimialoilta sekä sidosryhmistä. Työryhmän toiminnan painopiste on liikennekasvatuksessa ja tiedottamisessa, mutta myös liikenneympäristön parannustarpeisiin otetaan kantaa. Työryhmä on myös seurannut turvalaitteiden käyttöä, kännykän käyttöä ajaessa sekä ajonopeuksia sekä kerännyt tietoa erilaisilla kyselyillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto nimeää keskuudestaan edustajan ja varaedustajan kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmään 2021 - 2022.  Molemmilla valitulla on liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Nuorisovaltuusto nimesi edustajakseen Patrick Tiihosen ja hänen varaedustajakseen Arttu Rautavan.

Kokouskäsittely

Halukkaiksi työryhmään ilmoittautuivat Patrick Tiihonen ja Arttu Rautava. 

Voimassa olevan toimintasäännön mukaisesti varsinaiset jäsenet ovat etusijalla edustustehtäviin, jonka perusteella Seán McLoughlin esitti, että liikenneturvallisuustyöryhmän varsinaiseksi edustajaksi valitaan nuorisovaltuuston varsinainen jäsen Patrcik Tiihonen ja hänen varaedustajakseen nuorisovaltuuston varajäsen Arttu Rautava. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginsihteeri, liikenneinsinööri