Nuorisovaltuusto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 LISÄPYKÄLÄ: Järvenpään hyvinvointikertomus (lisäpykälä)

JARDno-2021-317

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa.

Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus johtopäätöksineen

  • kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta 
  • väestön terveydestä ja hyvinvoinnista 
  • väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista
  • terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista
  • palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin 
  • ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista sekä
  • tavoitteista ja toimenpiteistä.

Tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja painopisteitä valitaan vuosittain.

 

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Se auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet. Laadintaprosessi tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista. 

Järvenpäässä on tällä hetkellä menossa hyvinvointikertomuksen tiedonkeruuvaihe.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee hyvinvointikertomuksen tiedoksi. Nuorisovaltuusto käy keskustelua, miten nuorisovaltuuston edustajat ovat kokeneet menneen valtuustokauden nuorten hyvinvoinnin kannalta (onnistumiset ja haasteet) sekä, mitä asioita he haluavat erityisesti nostaa esille.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kirsi-Marja Karjalainen poistui pykälän käsittelyn jälkeen, klo 18:00.