Nuorisovaltuusto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Järvenpään Osallisuusmalli

JARDno-2021-250

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Oikeus vaikuttaa ja osallistua on perustuslaillinen ja kunnan velvollisuus on pitää huolta asukkaiden ja palveluiden käyttäjien vaikuttamismahdollisuuksista. Järvenpäähän luotava kaupunkitasoinen osallisuusmalli vahvistaa osallisuuden toimintaedellytyksiä kaikessa kaupungin hallinnossa. 

Osallisuuden painava asiakirja on tarkoitus saattaa päätöksentekoon ja toimeenpanoon tämän vuoden aikana. Sen keskiössä ovat yhteisöllinen välittäminen, tunne turvallisuudesta ja vaikuttamisen mahdollisuudet.

Järvenpään kaupungin arvot korostavat osallisuutta, avoimuutta ja rohkeutta kokeilla, kehittää ja luoda uutta. Osallisuuden näkökulmasta – joka tavalla tai toisella on vallanjakoa – Järvenpään kaupungin arvot ja strategia tukevat osallisuuden kehittämistä aivan poikkeuksellisen hyvin. Osallisuus tuleekin nähdä myönteisenä toimijuutena; itsensä ilmaisuna, luovuuden käyttönä ja ympäristöön vaikuttamisena. Kokemus omista elämäntaidoista tai vaikka kuntademokratian toimivuudesta on vahvasti yhteydessä ihmisen hyvinvointiin.

Mallintaminen on alkanut jo 2018, jolloin on pohdittu valtuutettujen kanssa systeemisen, yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksia ja uhkia; viranhaltijoiden kanssa osallisuuden fyysisiä, digitaalisia alustoja ja osallistamisen tukea. Kuntalaisilta kysyttäessä 516 vastaajaa listasi osallisuuden tärkeimmiksi keinoiksi kaupungin tarjoamat tilat, kohtaamispaikat, vaikuttamismahdollisuudet, kaupunkitapahtumat, osallistuvan budjetoinnin ja vapaaehtoisena toimimisen.

Osallisuusmalli on julkilausuma kaupungin osallisuuden kulttuurista, nyt jo käytössä olevista toimintatavoista ja uusista avauksista. 

Viranhaltijoille ja toimihenkilöille malli on rakenne, jonka avulla voi tunnistaa ja motivoitua hallinnon, valmistelun ja käyttäjälähtöisten palveluiden kehittämisessä.

Lisätietoja:

Osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen, p. 040 315 3737, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Viestintäjohtaja Heli Vastamäki, puh. 040 315 3100, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto käy keskustelua nuorten vaikuttamismahdollisuuksista ja merkitsee Järvenpään osallisuusmallin tiedoksi.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Pilvi Kallio-Meriläinen poistui pykälän käsittelyn jälkeen, klo 17:33.