Nuorisovaltuusto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Edustajien nimeäminen Uudenmaan maakunnalliseen nuorisovaltuuston 2021- 2022

JARDno-2021-67

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto valitsee kaksi (2) edustajaa ja näille varajäsenet (2) Uudenmaan maakunnalliseen nuorisovaltuustoon toimikaudelle 2021 - 2022.

Uusimaa on mukana Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton pilottihankkeessa, jossa kolme maakuntaa aloittivat maakunnallisten nuorisovaltuustojen rakentamisen jo vuonna 2017. Uudenmaan nuorisovaltuusto on aloittanut varsinaisen toimintansa tammikuussa 2018.

Maakunnallisen nuorisovaltuuston kautta nuoret pääsevät mukaan maakuntauudistuksen valmisteluun. Maakunnan nuorisovaltuuston jäsenet ovat Uudenmaan kuntien nuorisovaltuustojen ja muiden nuorten vaikuttajaryhmien jäseniä.

Järvenpään nuorisovaltuuston edustajina 2019 - 2020 olivat edellisen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Seán McLoughlin ja 1. varapuheenjohtaja Emilia Suhonen.

Nuorisovaltuuston edustajat ovat velvolllsia rapotoimaan maakuntaparlamentin kokouksista ja toiminnasta seuraavassa oman nuorisovaltuuston kokouksessa.

Mikäli ehdokkaita tulee enemmän kuin kaksi, valintapäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä.  Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä.  Mikäli kaikki varsinaiset jäsenet eivät ole paikalla äänioikeuden saavat varajäsenistä isoimmilla äänimäärillä valitut.

Ääntenlaskijoina toimivat kokouksen toimihenkilöt.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi
  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto nimeää keskuudestaan kaksi edustajaa Uudenmaan maakunnalliseen nuorisovaltuustoon toimikaudelle 2021 - 2022. 

Päätös

Nuorisovaltuusto nimeää edustajikseen Uudenmaan maakunnalliseen nuorisovaltuustoon Veera Männistön ja Patrick Tiihosen. Heidän varaedustajikseen nimetään Julia Pesonen ja Sanni Veijalainen. 

Kokouskäsittely

Halukkaiksi edustustehtäviin ilmoittautuivat Veera Männistö ja Patrick Tiihonen. Halukkaaksi varaedustajiksi ilmoittautuivat Julia Pesonen, Niko Kotilainen ja Sanni Veijalainen. Niko Kotilainen vetäytyi pois ehdolta.