Nuorisovaltuusto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 52 Nuorisovaltuuston toimintakertomus

JARDno-2020-2849

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston nimeämä toimintasuunnitelmatyöryhmä on valmistellut nuorisovaltuuston toimintasuunnitelman toimikaudelle 2019-2020.

Nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan toimikautensa lopuksi puheenjohtajiston valmistelemassa toimintakertomuksessa. Nuorisovaltuuston hyväksymä toimintakertomus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi
  • Emilia Suhonen, emilia.suhonen@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto hyväksyy laaditun toimintakertomuksen toimikaudelta 2019-2020. Toimintakertomus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti. Toimintakertomukseen lisätään sovitut asiat ja se toimitetaan kaupunginhallistukselle tiedoksi.

Kokouskäsittely

Ehdotettu Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatin myöntämisen lisäämistä toimintakertomukselle. Asiasta oltiin yksimielisiä.

Tiedoksi

KH