Nuorisovaltuusto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 49 Kuulumiset ja raportit kaupunginvaltuuston, lautakuntien sekä työryhmien kokouksista

JARDno-2020-2938

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto on nimennyt keskuudestaan edustajat kaupunginvaltuustoon ja lautakuntiin seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto (KV) :  Puheenjohtaja, Sean McLoughlin

Hyvinvointilautakunta (HYVO) :   Oskari Spåra, Saga Santonen

Opetus- ja kasvatuslautakunta (OPKA) :  Venla Lehtosalo, Akseli Östberg

Kaupunkikehityslautakunta (KAUKE) :  Julia Pesonen, Henrik Heikkinen

Lisäksi nuorisovaltuuston edustajat ovat osallistuneet seuraavien työryhmien työskentelyyn:

Tiedotus ja viestintä:  Saga Santonen, Emilia Suhonen,  Oskari Spåra, Arttu Honkanen, Pyry Aronen, Venla Lehtosalo, Julia Pesonen, Laura Laakso, Sini Savolainen, Jonna Ylimyllymaa

Oppilaskuntatyöryhmä:  Saga Santonen, Julia Pesonen, Sini Savolainen, Ronja Honkanen, Arttu Honkanen, Pyry Aronen, Niko Kotilainen, Sean McLoughlin, Oskari Spåra, Venla Lehtosalo, Jonna Ylimyllymaa

Yhteistyö työryhmä: Oskari Spåra, Julia Pesonen, Laura Laakso, Emilia Suhonen, Arttu Honkanen, Ronja Honkanen, Pyry Aronen, Sini Savolainen, Venla Lehtosalo, Sean McLoughlin, Jonna Ylimyllymaa, Saga Santonen

Tapahtuma työryhmä:  Saga Santonen, Ronja Honkanen, Miro Pihlajamaa, Emilia Suhonen, Jonna Ylimyllymaa

Nuorisovaltuuston ikärajan nostaminen:  Sean McLoughlin, Emilia Suhonen, Ronja Honkanen, Oskari Spåra, Saga Santonen, Arttu Honkanen

Yhdenvertaisuus työryhmä:  Ronja Honkanen, Julia Pesonen, Saga Santonen, Emilia Suhonen, Laura Laakso, Jonna Ylimyllymaa

Lisätietoja:  
Noora Salo, 040 315 3835
noora.salo@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.