Nuorisovaltuusto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 18.12.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.