Nuorisovaltuusto, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Nuorten turvallisuuskävely

JARDno-2024-79

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään nuorisopalvelut järjestävät nuorten turvallisuuskävelyn torstaina 21.3.2024 klo 16.30 alkaen. Kävelyyn osallistuu järvenpääläisiä nuoria sekä kaupungin työntekijöitä, viranhaltijoita ja päättäjiä. Käveltävä reitti suunnitellaan kouluilla toteutetun nuorten turvallisuuskyselyn tulosten phjalta, yhteistyössä osallistuvien nuorten kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi
  • Ville Sikström, ville.sikstrom@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto päättää osallistua nuorten turvallisuuskävelyyn torstaina 21.3.2024. Sihteeri kerää ilmoittautuneet ja toimittaa heille tarkemmat tiedot osallistumista varten.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti. Turvallisuuskävelyyn ilmoittautuivat Julius Laakkonen, Aarre Vainikainen ja Ville Sikström. Halukkaat nuorisovaltuutetut voivat ilmoittautua turvallisuuskävelyyn myös myöhemmin.

Kokouskäsittely

Käytiin keskustelua nuorten turvallisuuden tunteesta ja kyselyn tulosten pohjalta nousseista ajatuksista, kuten siitä, että vain 82,7% kyselyyn vastanneista (793) nuoresta kokee turvallisuuden tunnetta kotona.

Julius Laakkonen totesi, ettei nuorisovaltuustolla ole riittävän laaja-alaisesti tietoa ilmiöstä sekä tulkitsevansa kyselyn tuloksen melko huolestuttavana. Lisäksi Julius Laakkonen painotti, että nuorisovaltuuston on suhtauduttava kyseiseen ilmiöön vakavasti ja pohdittava keinoja vaikuttaa asiaan. Todettiin, että kutsutaan JärKeNuoRi-hanke seuraavalle nuorisovaltuuston kokoukselle esittelemään ilmiötä nuorten näkökulmasta iltakouluasiana.

Erityistä kiinnostusta heräsi lisäksi julkisten ja puolijulkisten tilojen vartiointiin ja järjestyksenvalvontaan liittyviin seikkoihin. Julius Laakkonen esitti toiveen järjestyksenvalvonnasta ja vartioinnista vastaavien tahojen kanssa keskusteluun. Todettiin kaupungin turvallisuuspäällikön lienevän oikea henkilö vastaamaan nuorisovaltuuston toiveeseen. Nuorisovaltuusto kutsuu turvallisuuspäällikön kokoukselleen myöhemmin keväällä.