Nuorisovaltuusto, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Nuorisovaltuustovaalit 2024

JARDno-2024-80

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi päättyy 31.12.2024. Näin ollen seuraavat nuorisovaltuustovaalit tulee järjestää syksyllä 2024, nuorisovaltuuston toimintasääntöön kirjatulla tavalla.

Vaalien ohjeistuksesta ja toteutuksesta vastaa Järvenpäässä keskusvaalilautakunta, joka koostuu nuorisopalvelujen ja nuorisovaltuuston sekä oppilaitosten rehtorien nimeämistä edustajista. Koulukohtaiset vaalilautakunnat vastaavat omissa yksiköissään käytännön järjestelyistä.

Nuorisovaltuustolla on iso ja merkittävä rooli vaalien toteuttamisessa ja vaalitiedottamisessa. Nuorisovaltuusto on aiemmin vastuuttanut oppilaskuntatyöryhmän suunnittelemaan aktivointia ja tiedottamista oppilaitoksissa siten, että äänioikeusikäiset saataisiin mahdollisimman kattavasti niin asettumaan ehdokkaiksi kuin äänestämään vaalipäivänä. Ajallisesti vaalit sijoittuvat syyslukukauden loppuun.

Seuraavan nuorisovaltuuston toimikausi on 1.1.2025 - 31.12.2026.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ville Sikström, ville.sikstrom@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  1. Nimetä joukostaan edustajan keskusvaalilautakuntaan. 
  2. Vastuuttaa oppilaskuntatyöryhmän suunnittelemaan oppilaiden ja opiskelijoiden aktivointia oppilaitosyhteistyössä. 
  3. Vastuuttaa viestintätyöryhmän toteuttamaan vaaleihin liittyvää markkinointia ja tiedottamista yhteistyössä kaupungin viestinnän kanssa

Päätös

Nuorisovaltuusto päättää

  1.  nimetä edustajakseen keskusvaalilautakuntaan Julius Laakkosen.
  2. vastuuttaa oppilaskuntatyöryhmän suunnittelemaan oppilaiden ja opiskelijoiden aktivointia oppilaitosyhteistyössä.
  3. vastuuttaa puheenjohtajiston organisoimaan vaaleihin liittyvää markkinointia ja tiedottamista, yhteistyössä asiasta kiinnostuneiden nuorisovaltuutettujen, kaupungin viestinnän sekä Keusoten alueellisen nuorisovaltuuston kanssa. 

 

Kokouskäsittely

Sami Ollinmäki nosti päätösehdotuksen kohtaan 3 liittyen keskusteluun viestintätyöryhmän toiminnan haasteet sekä esitti viestintätyöryhmän tarpeellisuuden uudelleen arviointia ja lakkauttamista. Vaihtoehdoksi hän esitti esimerkiksi viestinnästä vastaavien henkilöiden nimeämistä. Sami Ollinmäki kuvasi, ettei näe järkeväksi vastuuttaa työryhmää, jonka toiminta on heikkoa tai puutteelliista.

Ville Sikström esitti, että viestintätyöryhmä säilytetään nuorisovaltuuston seuraavaan kokoukseen saakka ja kertoi toivovansa viestintätyöryhmän vastuuttamista kaupungin hallintosääntöluonnokseen liittyvän lausunnon valmistelemiseksi jäljempänä kokouksella. Hyväksyttiin viestintätyöryhmän säilyttäminen yksimielisesti. Lausuntoasia käsitellään omana pykälänään.

Sami Ollinmäen esityksen pohjalta Julius Laakkonen esitti, että nuorisovaltuusto vastuuttaa puheenjohtajiston organisoimaan vaaleihin liittyvää markkinointia ja tiedottamista, yhteistyössä asiasta kiinnostuneiden nuorisovaltuutettujen, kaupungin viestinnän sekä Keusoten alueellisen nuorisovaltuuston kanssa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Oppilaskuntatyöryhmän vastuuttaminen suunnittelemaan oppilaiden ja opiskelijoiden aktivointia oppilaitosyhteistyössä hyväksyttiin yksimielisesti.

Keskusvaalilautakuntaan edustajaksi kiinnostuksensa ilmaisi Julius Laakkonen. Hyväksyttiin yksimielisesti.