Nuorisovaltuusto, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Nuorisovaltuuston toimintasäännön hyväksyminen

JARDno-2024-181

Valmistelija

  • Noora Salo, nuorisotyöntekijä, noora.salo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto on kokouksellaan 1.3.2023 päättänyt päivittää toimintasääntöään ja perustanut työryhmän asian valmistelemiseksi.

Päivitetty toimintasääntö on toimitettu Järvenpään lakipalvelujen tarkistettavaksi päivämäärällä 5.2.2024 sekä esityslistan liitteenä nuorisovaltuuston tutustuttavaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto päättää hyväksyä päivitetyn toimintasäännön ja esittää sitä kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Palautetaan valmisteluun. Nuorisovaltuusto käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan keskiviikkona 6.3.2024.

Kokouskäsittely

Esittelyn aikana havaittu liitteenä olleen päivittämätön toimintasääntö.

Julius Laakkonen huomautti, ettei nuorisovaltuustolla ole tämän vuoksi ollut tosiasiallista mahdollisuutta tutustua toimintasääntöön tehtyihin muutoksiin ennalta.

Aino Kilpiniemi ehdotti, että käsitellään työryhmän ehdottamat muutokset ja otetaan asia uudelleen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa keskiviikkona 6.3.2024. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelyn aikana havaittiin lisäksi termistöön liittyvä muokkaustarve, joka niin ikään korjataan seuraavaa käsittelyä varten.